Đáp án B: Tính cách của bạn là mùi hương hoa phương Đông

Tính cách của một người mang mùi hương của hoa phương Đông là như thế nào?

Tính cách của mùi hương hoa phương Đông
Tính cách của mùi hương hoa phương Đông

Bạn là một người mạnh mẽ với “cái tôi” rất lớn. Bạn ít khi mở lòng mình và luôn giữ khoảng cách với mọi người bằng một vẻ ngoài kiệm lời và hơi lạnh lùng khó gần, dù giữa bạn và họ chẳng có vướng mắc hay mâu thuẫn gì cả. Thế nhưng bạn lại rất nhạy cảm và giàu tình cảm, cảm xúc. Nếu ai đó chịu khó, kiên nhẫn tìm hiểu và lắng nghe bạn, họ sẽ nhận ra ưu điểm này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *