Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này bao gồm các nội dung:1. Sự Chấp Thuận2. Mục Đích Thu Thập3. Phạm Vi Thu Thập4. Thời Gian Lưu Trữ5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng6. An Toàn Dữ Liệu7. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân8. Thông Tin Liên Hệ9. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin10. Hiệu Lực

1. Sự Chấp Thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng website thương mại điện tử www.chillnen.com bạn đồng ý thông tin cá nhân của  bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu  bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng  tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được  nêu tại Mục 7 dưới đây.Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với  Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn  thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền  quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2. Mục Đích Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các  mục đích:∙ Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;∙ Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng  tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các  chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;∙ Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao  gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;∙ Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có  một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho  phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các  khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân  hóa trải nghiệm của bạn trên website: www.chillnen.com  (ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với  các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới  (iii) để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh  phù hợp với sự quan tâm của bạn.∙ An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài  khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo  khách hàng.∙ Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng  thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu  cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạm Vi Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực  hiện chủ yếu trên sàn giao dịch thương mại điện tử www.chillnen.com bao gồm:  họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin  đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập  tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉđăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.∙ Bạn tương tác với chúng tôi.Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập  một số thông tin khi bạn tương tác trên sàn giao dịch thương mại  điện tử www.chillnen.com∙ Từ những nguồn hợp pháp khác.Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

4. Thời Gian Lưu Trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách  hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy  bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được  bảo mật trên máy chủ của www.chillnen.com

5. Không Chia  Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên  thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:∙ Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến  thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần  thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật  các thông tin cá nhân.∙ Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến sàn  giao dịch thương mại điện tử www.chillnen.com và khi đó bên thứ ba này  có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình  cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này  tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các  yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.∙ Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài  cho các mục đích được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu  cầu bảo mật thông tin cá nhân.∙ Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân  nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần  thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.∙ Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập,  hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua  sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì  trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

6. An Toàn Dữ Liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng,  chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:∙ Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn  và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy  cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn  ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách  hàng.∙ Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công  dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có  trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều  tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.∙ Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

7. Quyền Của  Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có  thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân  của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá  nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

8. Thông Tin Liên Hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc  thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui  lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi điện thoại đến hotline: 0888570496

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: chillnen.scenttown@gmail.com

9. Đơn Vị Thu Thập và  Quản Lý Thông Tin.

Chúng tôi là chill nến có địa chỉ trụ sở tại 109 đường số 20, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM, địa chỉ giao dịch:109 đường số 20, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM, thành lập cửa hàng online thông qua website www.chillnen.com và đã được đăng ký chính thức với Bộ Công Thương Việt Nam.

10. Hiệu lực Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

chillnen
Logo Chillnen
5/5 (1 Review)